Kettős ünnep az Örvendezés Vasárnapján

Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped karácsony ünnepét. Add, kérünk, hogy Üdvözítőnk születésének nagy napjára elérkezve örvendező lélekkel, áhítatosan ünnepeljünk.” – fogalmazza meg imádságos kérését az Anyaszentegyház advent harmadik vasárnapján. Az örvendező lélek áhítatos ünnepe volt Egyeken 2017. december 17-én, amikor ministránsavatásra és képviselőtestületi tagok eskütételére került sor.

Kecskés Gábor, Lukács Balázs és Pruck Ábel ministránsok, miután előző szombaton sikeres vizsgát tettek liturgikus ismereteikből, a vasárnapi szentmise keretében felavatást nyertek. Ígéretük letétele után a rangidős oltárszolgák beöltöztették őket, majd az egész hívő közösség is fogadalmat tett, hogy a rendszeres templomba járást komolyan veszik, nem hanyagolják el, és a most felavatottakat a keresztény életben segíteni fogják.

Ugyanebben a szentmisében tettek esküt azok a képviselők, akiket Palánki Ferenc megyéspüspök öt évre kinevezett. Aranyné Szalai Tünde, Báránkó Zoltán, Bencsik Dániel, Bencsik Zoltán, Bódi István, Bugyiné Borbély Erzsébet, Dr. Fekete Péter Pál, Dr. Hegedűsné Jámbor Valéria, Farkas Éva, Hegyiné Molnár Katalin, Herbák Kálmánné, Kirilla Pál, Pappné Fekete Mónika, Rapcsok Györgyné, Tóth Zoltán és Tóthné Szincsák Erika lettek képviselők. Feladata, hogy a plébániai közösség célkitűzéseit, Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének szellemében előmozdítsák. Megígérték, hogy mindig és mindenben az Egyház apostoli célját és az egyházközség jogos érdekeit fogják képviselni. Szükség is van erre a képviseletre, mert általános tapasztalat a közömbösség, érdektelenség, a hittől való elszakadás. A jubileumi évére készülő plébánia régi és új képviselő testületi tagjainak kiemelt feladata lesz, hogy megszólítsák, és Jézus örömhírét elvigyék azokhoz, akik távol vannak az Egyháztól. Munkaterületeiken, a katolikus iskolában és óvodában, a mezőgazdasági munkások között, kántorként és sekrestyésként, ügyvédként, nyugdíjas postásként vagy éppen a húsboltban, szauna-építő vállalkozásban sok embert érhetnek el és kínálhatják fel azt a reménységet, amelyet Krisztus bízott rájuk. Az öt évre kinevezett tagok hétfőn tartják alakuló ülésüket, ahol többek között megbeszélik a 2018-as jubileumi évük eseményeit, programjait.

PlebaniaTeam

Fotó: Papp Ágoston