Hittel és szeretettel készített székelykapu Egyeken

Harangszó hallatszott 2021. június 04-én fél ötkor az egyeki templomtoronyból.  A harangok zúgása imádságra hívtak mindenkit.

A nemzeti összetartozásunk napján Papp László plébános imával nyitotta meg az 1920-as Trianoni békeszerződés aláírásának 101. évfordulójára szóló megemlékezésünket. Könyörögésünk hazánkért, népünkért szólt a határainkon innen és túl tartó szeretetért, békés együttműködésért.

A magyar nemzet nem tarthat csupán az országhatárokig! Egyeken ez alkalommal került megáldásra az összmagyarságot jelképező székelykapu, emlékeztetve minket magyar népünk egybetartozására. A székelykapu magán kezdeményezésre, egészen a megvalósításig magán adakozásból készült.

Megálmodójának, Szekeres Imrének és kedves feleségének Szekeres Imrénének köszönhető. Mindezt az 1992.évre visszanyúló első erdélyi látogatásukból fakadó szeretetükből tették. Imre bácsit idézve: „Erdély a szívem csücske!” A műremeket Szilágyi Mihály, társával Ambrus Árpáddal, és néhány segítőivel együtt szívüket, lelküket belevésve alkották meg. A kapu Tiszadobon készült, tölgyfából, facsapozással, aprólékosan kidolgozott kézi faragással.  A fafaragó mesterek személyesen is jelen voltak az ünnepségen, így élő szóban, tőlük is hallhattuk a székelykapun megjelenő formák, szimbólumok jelentését, jelentőségét. A kapu a templomkert bejáratánál került elhelyezésre. Megszentelését követően a készíttetők nyírták el a kaput övező magyar szalagot, ezzel átadva, megnyitva a kaput mindenki előtt. Ötletgazdáink Istenbe vetett hitükből fakadóan az emlékművet az egyeki Szent József Plébániának adományozták.

A nagy számban résztvevő emlékezők között volt Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár úr és Dr. Miluczky Attila, Egyek polgármestere, akik ünnepi beszédükben személyes érzéseiket is megosztották az ünneplőkkel. Mint mondták, a Trianoni események történelmi, politikai hatásait mindenki érzi napjainkban is. Az igazságtalan békediktátum kétharmad résszel csökkentette hazánk területét, lakosainak számát és gazdasági erejét. De nem maradhatunk meg az önsajnálat állapotában; a nemzet egyesítésének feladata ad erőt, lendületet, tettrekészséget, hogy minden magyar egymásra találjon, együtt tegyük sikeressé és erőssé népünket. Ez a kapu is ezt szimbolizálja, ami nem elválaszt, hanem összeköt bennünket.

Sokféle élethelyzetben léphetünk át a kapu ívei alatt. Hétköznapi séta közben, vagy szentmisére érkezvén, imádkozva, keresztelőre készülve, vagy ballagó diákként; szerelmesen, esküvői menetben, különböző rendezvényen, gyászmisére, bánatunkban, örömünkben, szeretetben. Találkozások helyszíne lehet. A helyi gyermek néptánccsoport ide szervezte a fellépésüket, és magyar játék-füzérükkel őszinte örömmel köszönték, köszöntötték a székelykaput.

A jelenlévő vendégek a kapu üzeneteit szívükbe helyezve elsők között mehettek be azon, melyek egyike: „Isten áldása legyen mindazon ki békésen be és kilép ezen a kapun!” A székelykapu mindenki előtt nyitva áll!

Pappné Fekete Mónika

Fotó: Herbák Erika