Három nap az Eucharisztikus Kereszt fényében

Az Egyeki egyházközség abban a megtiszteltetésben részesült, hogy települése templomában, a Szent József oltalma alatt álló, 200 éves, szent ereklyés házában adhatott lakást három napon át, az Eucharisztikus Kongresszust előkészítő és jelképező hatalmas vándornak, a missziós keresztnek.

2018 június 18-20 között a kereszt körül – mely a szentélyben vett lakást- forgott egyek katolikus népe. Megérkezése és felállítása után 18-án délután 15 órakor, az isteni irgalmasság órájában, az irgalmasság rózsafüzért imádkozták tiszteletére a Fausztina lelki közösség tagjai.

Az esti szentmisét követően vesperást imádkoztak, hódoltak a kereszt előtt és megismerkedtek azoknak a szenteknek életével, akiknek ereklyéi a kereszten találhatók.

Este 11 óráig csendes adorációt tartottak: a missziós kereszt jelenlétében imádkoztak hazánkért, népünkért, településünkért, egyházközségünkért, papjainkért engeszteltek bűneinkért.

Kedden az óvodások látogatták meg a kedves vendéget s pihentek meg árnyékában, sütkéreztek nagyságának fényében.

Tíz órától egy kis zarándok csapat gyűlt köré, hogy megfogalmazza felajánlásait templomunk csendes mélyén, s kivigye azokat a tűző nap hevében településünk keresztjeinek tövébe. Biciklire kapva közel harminc helyi zarándok indult el a rendhagyó keresztútra plébánosuk, Papp László vezetésével és a helyi polgárőrök biztosítása mellett. Mintegy húsz kilométeren át kerekeztek kicsik és nagyok s juttatták célba kéréseiket, fohászaikat, ajánlották fel fáradalmukat.

Az irgalmasság órájában ezen a napon is felhangzottak az énekes imádság édes-bús dallamai a kereszt tövében.

17 órától fergeteges ünnepi műsort adtak az óvodások, Szent Márton legendájának megjelenítésével.

Műsoruk előtt Fehér Szabolcs óvodás legényes, bátor kiállással köszöntötte az ekkor már köreinkben tartózkodó püspök atyát, Palánki Ferenc megyéspüspököt.

Még le sem hervadhatott a mosoly az arcokról, amikor is újabb élményzápor csöppjei aranyozták be a délutánt: a helyi katolikus intézmény Alapfokú Művészeti Iskolájában tanító pedagógusok tanévet is záró, ünnepi koncertje tette a koronát, emelkedett hangulatú, méltó rendezvényünkre.

Az egyáltalán nem hétköznapi misét Püspökünk celebrálta. Az ünnepivé lett szentmisén püspök atyával együtt szolgált az oltárnál plébánosunk mellett, Bökő Péter Fehérgyarmati plébános, aki a Tiszabábolnai hittanos táborból, népes hittanosaival érkezett hozzánk. Megtisztelt minket jelenlétével falunk szülötte Radics Dávid ferences atya és Tiszafüred plébánosa, Baranyák Béla atya is.

Püspök atya homíliájában a szeretet teljességére való törekvés útjának rejtelmeibe vezette hallgatóságát rámutatva, hogy a tökéletes szeretetre az ember önmagában képtelen. Azt csak a szeretettel magával, Jézus Krisztussal járva, s rátekintve szeretetünkben folyamatosan növekedve, fejlődve érthetjük meg.

Nekünk, katolikusoknak meg kell tanulnunk mi a szeretet attól, aki végtelen, feltételnélküli, mindent odaadó szeretettel szeretett minket. Tökéletesnek lenni filozófiai értelemben annyit jelent, hogy a teremtett dolog alkalmas arra, amire teremtve van. Az ember, szeretetre lett teremtve. Ez a mi feladatunk, küldetésünk: beteljesíteni azt, amire teremttettünk. E küldetésünk közben nem lehetünk középszerűek, hanem:” Legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok!”Újra meg újra tökéletesedve szeretetünkben, teljesíteni kell világi hivatásunkat, megélni azt, amiért teremtve vagyunk. Ha krisztusi szeretettel tudunk szeretni megdöbbentjük a világot. Mert a szeretet nem más, mint döntés az életadás az életodaadás mellett. A legtökéletesebb szeretetre a kereszten láttunk példát, arra nézzünk, arra növekedjünk.

„Árnyék mögött fény ragyog,
Nagyobb mögött még nagyobb.
Amire nézek, az vagyok.„ – idézte homíliájának zárásaként Gyökössy Endre bölcsességét püspök atyánk.

Az ünneplés csendes elmélkedéssel folytatódott, majd kopletóriummal zárult a kereszt előtti tiszteletadás.

Szerdán, 20-án reggel rózsafüzér imádság, szentmise és a nevelőtestület ünnepélyes búcsúztatása után indul tovább a kereszt, hogy más egyházmegyékben is hirdesse a készület idejét.

Farkas Éva
tanító, képviselő testületi tag

Fotó: Bódi Viktor