Hagyományőrző népi betlehemezés Egyeken

Férfiak pásztorjátéka Egyeken

A betlehemezés a karácsonyi ünnepkör egyik legnépszerűbb misztériumjátéka. Ez a több szereplős, dramatikus játék a karácsonyi játékok legrégibbike: a 11. századtól kezdve van róla adat, akkoriban templomokban adták elő.

Általá­ban felnőtt férfiak, legények játszották, akik a játékot kellő komolysággal, litur­gikus szolgálat igényével adták elő. Hazánkban a középkorból magyar betlehemezés nem maradt fenn. Az első magyar szövegek a 17. századból erednek, s iskolai előadásokra készültek. Az élő szereplőkkel bemutatott játéknak erdélyi, alföldi, dunántúli és felföldi változatait különbözteti meg a szakkutatás. A betlehemezés több játékrészből tevődhet össze, amelyek az egyes változatokban együtt, de önálló játékként is szerepelhetnek.

A betlehemi jelenet főszereplői a pásztorok, akiknek az angyal hírül adta a Megváltó születését, akik elmentek az újszülött Jézushoz, s neki ajándékot vittek. E játékváltozat egyik főszereplője az idős, süket öregpásztor. A vele való tréfás, félreértéseken alapuló párbeszéd a játék gerince. Sok helyütt a pásztorok jelenete önálló játékká alakult, pásztorjátékká vált. A játék sajátos színfoltja a csörgős botjukkal taktust verő pásztorok körtánca és a fehérbe öltözött angyalok kórus éneklése.

A betlehemezők házilag készített, jászol vagy templom alakú betlehemet hordoznak magukkal, amelyben a Szent Család látható, valamint angyalok, állatfigurák. Nagysága változó, előfordul egy méter magas vagy ennél nagyobb betlehem is. Hét éve Egyeken is hagyományőrző szándékkal az egyházközség férfi tagjai népi betlehemes játékkal készülnek karácsonyra. Advent elején kezdik a próbát a plébánián, alkalmat teremtve az estébe nyúló nyugodt beszélgetésre egy pohár forralt bor vagy finom pálinka mellett. Az éjféli szentmise előtt pedig a templomban adják elő kicsik és nagyok örömére. Egyre többen fedezik fel a népi paraszti kultúra kincseit, amelyeket nem hagyhatunk veszendőbe menni. Egyeken ilyen formában is szeretnénk elődeink értékeit elevenen tartani és átadni az utánunk jövőknek.

Adjon az Isten békét, boldogságot, egy nagyon régen várt szebb világot! Mindenkinek áldott karácsonyt kívánunk!

PlebaniaTeam

Fotó: Nagy Attila