Felnőtt katekézis

Elkezdődött a felnőtt katekézis, avagy bibliaóra mindenkinek! Minden második hét kedden 17 órától várjuk azokat, akik szeretnének jobban megismerkedni a Szentírással, hitükkel és a mindenkit foglalkoztató kérdéseikre keresik a választ. Ezeken az alkalmakon Lukács evangéliumával foglalkozunk behatóbban.

Lukács evangéliuma az első része annak a kétrészes műnek, amely a kereszténység eredetének történetét mondja el, Jézus gyermekkorától egészen Pálnak, a legkiemelkedőbb igehirdetőnek Kr. u. 60-ban történt római megérkezéséig. Az evangéliumnak és kísérő kötetének írója már a két mű hossza által is (nagyobb terjedelmű, mint bármely más újszövetségi író egyéni hozzájárulása) jelentős hatást gyakorolt a keresztény teológiára és szellemiségre. Ráadásul tehetséges író, aki anyagát alkotó módon rendszerezi, és történetét érthetően és művészi színezéssel mondja el. Dante szerint Lukács “keresztény finomság” írója, mert hangsúlyozza Jézusnak a bűnösök és kivetettek iránti irgalmát. Az isteni irgalomról szóló legismertebb evangéliumi történetek közül néhány csak Lukácsnál fordul elő (a naimi özvegy, a tékozló fiú, Zakeus).

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!

Időpontok:
október 12. 1,26-38 Jézus születésének hírüladása.
október 26. 1,39-56 Látogatás Erzsébetnél.
november 9. 1,57-80 János születése.
november 23. 2,1-7 Jézus születése.
december 7. 2,8-20 A pásztorok meghallják az örömhírt.
december 21. 2,21-40 Jézust bemutatják a templomban.