Felföldi László püspöki helynök előadása a plébániai közösségépítésről

A 250 éves jubileumra felkészítő előadás sorozat előadója május 17-én Felföldi László püspöki helynök volt. A Szent József plébánia közösségi termében régi kedves ismerősként fogadták őt.

Az előadás felvezetőjében Papp László plébános öt konkrét kérdéssel vezette be a témát, melyekre gyakorlatias válaszokat adott helynök úr, aki elmondta, hogy a 250 évhez képest, ő a kezdő világból jön, hiszen a templomok, melyekben szolgálatot teljesít, rövid múltra tekinthetnek vissza: a Megtestesülés templom Debrecenben 17 éves, míg a Józsai, két éves.

Bemutatta templomait és az ott kialakult közösségeket. „Mint ahogy minden embernek a saját útját magának kell járnia, úgy a közösségeknek is meg kell találniuk a magukét és járni azt.”- vezette be előadását helynök úr. Nincsenek importálható, adoptálható receptek a közösség építésére, működésére: minden út más és minden közösség maga alakítja és járja sajátját. Erre példa az általa vezetett két templom közössége is: teljesen más a két közösség, hiába ugyanaz a lelkipásztora.

László atya hisz abban, hogy az egyház mindig kezdő és újrakezdő, és feltétlenül hisz az együttgondolkodásban. Az egyházközségek és közösségek működésének a lényege, három kérdésben fogalmazható meg:

  • Hol rontottuk el?
  • Hová jutottunk?
  • Merre kellene továbbmenni?

Felföldi atya szerint a keresztény emberek nagy része az Emmauszi úton megy: az álomtól, az általuk elképzelt világból távolodva – sok esetben örömtelenül. Pedig Isten most és itt van velünk, hangsúlyozta előadónk. Az ősegyház tagjai eszköztelenek voltak, de volt hitük és közösségük, melyek nélkül ma sincs egyház. Megélt hittel lehet közösséget építeni, Isten szeretetét és örömét hirdetve. Az öröm összetartozás. A szentmiséket át kellene járnia a közösségi öröm gazdagságának. Ezt az összetartozó örömöt kell újjáépíteni és teljessé tenni, ha közösséget szeretnénk építeni és megtartani.

A mai emberek nagy hányada sokat tud, de fogalma sincs az egyházról. Az evangéliumi örömhírt nem lehet leckékben átadni, azt csak megélni lehet családban is és közösségben is. A közösségi öröm megélésének van egy személyes része. Ennek feltételei: szeretetben és békében élni. A béke akkor terem szeretetet, ha öröm van benne. Megnyugodni abban, ami van, itt és most: ez a béke. Ebben a békében megszülethet aztán az öröm is. Gyermeki hittel tudunk közösséget is létrehozni, egy ember reményéből is születhet hatalmas tábortűz.

Ezzel a biztató gondolattal zárta előadását Felföldi László helynök úr.

Az előadás után záporoztak a kérdések, hozzászólások igazi fórum hangulat alakult ki a két atya örömére, hiszen mindketten a gyakorlati, élő, használható, építő kérdésekre és válaszokra számítottak. A hívek is örömmel vették a tanítást és a gyors, világos, praktikus, szeretettel átadott feleleteket.

Papp László atya összegezte az előadást, amely szerint a papok legfontosabb feladata Krisztushoz vezetni a híveket olyan közösségeket építve, melyek paptól függetlenül is Jézusért tevékenykednek.

Megköszönve Felföldi László atyának megtisztelő jelenlétét, a találkozás szeretetvendégséggel és kötetlen beszélgetéssel fejeződött be.

Farkas Éva

Fotó: Papp Ágoston