Fatimai engesztelés

Ebben az esztendőben a Katolikus Anyaszentegyház figyelme Fatimára irányul, arra a helyre, ahol száz évvel ezelőtt három írni-olvasni nem tudó egyszerű pásztorgyermeknek megjelent a Rózsafüzér Királynője.

Az 1917-es fatimai jelenésekben a Szűzanya többek között a következőket kérte az emberektől: „Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek kerül a pokolba, mivel nincs aki áldozatot hozzon értük. Ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok: Ó Jézusom! Irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért és a Szűzanya Szeplőtelen Szívén tett sérelmek jóvátételéért.” Imádkozzátok minden nap a Rózsafüzért, hogy kieszközöljem a világ számára a békét.”

2017. május 13-án, amikor Ferenc pápa ellátogatott a jelenés helyszínére és szentté avatta Francisco és Jacinta Martót, a két testvért, az egyeki Szent József Plébánián is megemlékeztünk a Szűz Anya csodás megjelenéséről és kérésének eleget téve engesztelő imanapot hirdettünk. 15 órától a plébánia közösségi házában előadást tartott Papp László plébános a fatimai jelenés történetéről, 16:30-tól szentségimádással és közös rózsafüzér imádsággal folytattuk napunkat, 18 órától pedig szentmisét mutatott be az engesztelni vágyó hívek közösségében. A plébános prédikációjában arról szólt, hogy a felajánlás döntést követel tőlünk. Visszavezet bennünket a keresztségkor szüleink és keresztszüleink által megvallott, de azt tudatosan és már személyesen minden Húsvét éjszakáján megújított háromszori ellentmondásunkhoz és háromszori hit-megvallásunkhoz. Fontos, hogy tisztában legyünk azokkal a taktikákkal, amelyekkel az ördög próbál bennünket eltéríteni Istentől. A hitre jutás után nap mint nap küzdenünk kell, hogy a régi embert levessük és magukra ölthessük Krisztust. Tudatosan vállalt, helyes világkép és értékrend kell, a függőségek és megkötözöttséghez vezető gonosz lelkek néven nevezése és az azoknak való ellentmondás. A bűnbánat gyakorlása, a rendszeres szentmise, és a kitartó napi imádság által kell ébren tartani és megélni a Krisztussal való kapcsolatunkat.

A szentmise keretében megkoronáztuk templomunk fatimai Szűz Anyát ábrázoló szobrát. A három Rózsafüzér Társulat adományából készült csodálatos ötvösmunkát Horváth László budapesti művész készítette. Ezt követte a felajánló imádság, belefoglalva Egyek, Tiszacsege és Újszentmargita minden lakóját, Katolikus Óvodánk és Iskolánk minden tanulóját és munkatársát, s azokat, akikkel földi életünk során eddig találkoztunk, vagy ezután fogunk találkozni.

Az engesztelő imanap Szűz Máriát köszöntő vesperással és a plébánián szeretetvendégséggel fejeződött be.

Papp László
plébános

Fotó: Papp Ágoston