Eltemették Egyeken Mag Mátyás atyát

Mag Mátyás Egyeken született 1941. augusztus 29-én, ahol igaz hitre gyermekkori élményei és szülei szeretete vezették. A belső elkötelezettség erősítésének méltó helye volt az esztergomi ferences gimnázium: itt a vallásos keresztény nevelés alapul szolgált a papság felé vezető úton. Az egri teológia sokoldalú képzése tökéletesítette élete célját. Törekedett arra, hogy minél méltóbban felkészüljön a pasztorációval teli életre.

1965. június 20-án szentelték pappá Egerben. Első kápláni helye Jászapáti volt 1965-től 1966-ig, 1966-tól 1967-ig Baktalórántházán teljesített kápláni szolgálatot majd Jászberény következett 1967 és 1968 között. 1968-tól 1971-ig Ózd-Sajóvárkonyban káplánként, 1971 és 1991 között pedig Ózdon tevékenykedett káplánként. 1991-től volt nyugállományban.

2000-ben jelent meg önéletrajzi írása: Egy római katolikus lelkész pályája. – Törekedtem felizzítani a Jézusi tüzet. Ez olyan munka volt, melyet következetes odafigyeléssel és kitartó lelkesedéssel láttam el, s nyugdíjasan is végzek. Az ózdi I – es plébánián eltöltött két évtizedes papi élet volt a pályám csúcsa. Családokat látogattam, s az érvelések után azt tapasztaltam, hogy Istenre, hitre, vallásra, erkölcsös életre szükség van. Önvizsgálóan mindig tudtam, hogy hol állok Isten és az emberek előtt, mert mindig felkészült hivatástudat hajtott, a közvetlen Jézusi természetesség, mely született naturám. – írta papi hivatásáról.

Életének 78., áldozópapságának 54. évében, 2019. április 28-án, Budapesten hunyt el és szülőfalujában Egyeken vettek búcsút tőle paptestvérei, rokonai és az egyházközség tagjai 2019. május 16-án. A temetési szertartást Berkes László kanonok végezte, maga is Egyekről származó lelkipásztor. Homíliájában személyes emlékeit is felidézve Mátyás atyával kapcsolatban, többek között azt, amikor a templom előtt a fiatalok körében találkozott Mátyás atyával. A fiatalok felnéztek rá, szerették és szívesen voltak vele. Kiemelte: Egyek papokat termő vidék, hiszen az elmúlt fél évszázadban hat hivatást adott az Egyháznak. Mag Mátyás atya szívesen foglalkozott a fiatalokkal, de hivatásának tekintette a családokkal való törődést és a betegek lelkipásztori ellátását is. Élete utolsó időszakában a legelesettebbek szolgálatában töltötte idejét. A gyászmise után az egyeki temetőben helyezték örök nyugalomra.

Fotó: Bódi Viktor

PlebaniaTeam