Egyek Plébánia Közösségi Ház felújítása II. ütem

Pályázat benyújtásának időpontja: 2013. szeptember 4.
Támogatási határozat időpontja: 2013. december 9.
Jogcím: Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtása

A projekt bemutatása:

Egyek Nagyközség Hajdú- Bihar megye legnyugatibb települése, a Hortobágy nyugati szélén, Jász – Nagykun Szolnok, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék találkozási pontján fekszik. Külterületi határvonala egyúttal a Hortobágy délnyugati pereme.

A plébánia a település központjában épült, anyagai és szerkezeti -, alaprajzi kialakításából következtetve a XX. szd. elején, szabadonálló épületként az akkori környezeti építési szokásoknak megfelelő formai kialakítással-, alaprajzi elrendezéssel, tömör égetettagyag téglából készült alapokkal és felmenő falazatokkal részben borított fagerendás-, részben pórfödémmel, fafedélszékkel, égetettagyag cserép héjazattal, pince nélkül. Az udvari szárny (gazdasági rész) feltehetően korábbi építésű, mint a fejépület, egyes falrészei ugyanis tégla-vályog vegyes falazatrészeket is tartalmaz.

A paplakás és plébánia iroda rész az utcával párhuzamosan a T alaprajzú épület fejrészében, míg az udvari szárnyban a XX. szd. első felére jellemző életvitelt szolgáló gazdasági helyiségek vannak, mint pl. terménytároló hombárokat tartalmazó helyiség, belső árnyékszék, és üvegezett tornác (folyosó).

A homlokzat vakolatok átlagos 15 évenkénti használati élettartamát lényegesen lerövidítve tárgyi homlokzat és az udvari szárny belső vakolat alsó lábazat közeli része gyakori helyreállítást igénylő leromlott állapotba jutott, melyet a fénykép dokumentáció tanúsít.

A fejépület belső része a közelmúltban helyreállításra került. A homlokzaton lábazat közeli részen a falszigetelés hiánya okozta felnedvesedés és fagyhatás miatt állékonyságát vesztett vakolatot az utca felőli és bejárati oldalon leverték, hogy a falazat kiszáradása segítse a belső helyreállítás állagmegmaradását addig is, amíg az utólagos falszigetelés elkészülhet.

Az állapotot dokumentáló fénykép mellékletek részleteiben is szemléltetik a teljes épületen előforduló károsodások jellegét, mértékét. Az ismerten költségfedezet hiánnyal küszködő fenntartó a gyakori szükségűvé váló javítások során csak a hatékony falszigetelés hiánya és cementlábazat miatt felnedvesedett-, fagyhatás miatt lehámlott alsó vakolatsávra és kisebb összefüggő felületekre kiterjedő ill. szórványos foltokban történő vakolatpótlását-, javítását tudta elvégeztetni.

Az alapproblémát, a falazatokba nagy intenzitással felszívódó nedvesség meggátlását utólagos falszigeteléssel még nem oldották meg, ami az egész épület állagára kihat.

A legutóbbi héjazat javítás előtti beázások néhány helyen a beázásoknál lokálisan károsították a tetőszerkezeti elemeket, nagyvízigényű (nem Merulius lacrymans) gomba okozta korhadással és rovarfertőzéssel a fénykép dokumentáció felvételein látható mértékben. Az udvari szárny torokgerendás üres tetőszerkezetén szakszerű megerősítést is hajtottak végre, a torokgerendákat közrefogó fogópárok beépítésével, csavaros kapcsolattal. A tetőszerkezet lokális károsodása helyreállítást tesz szükségessé elemcserékkel és az egész faszerkezet faanyagvédő sterilizálásával ill. égéskésleltető bevonattal.

Az udvari szárnyon az évtizedek óta használaton kívüli belső árnyékszék űrgödre okán falazat süllyedésből- elmozdulásból eredő repedezettségek és faltőbeni omlás keletkeztek. Ezen az épületszárnyon az évszázados nyílászárók elhasználódtak, a padlóburkolatok a korábbi gazdasági funkciónak voltak megfelelőek (pl. simított beton).

Az elektromos hálózat avultsága miatt cserét-, korszerűsítést igényel.

Annak érdekében, hogy az értékes épületek, utcarészek és településrészek lehetőség szerint egy folyamatában is „átélhető”, megszemlélhető egységet alkossanak, nagyon fontos, hogy a településközpont épületeit építészeti értéküket tekintve építészeti karaktervédelem övezze és fenntartásukat, megjelenésüket a használati korszerűség biztosításával kezeljék.

Összefoglalóan az elkerülhetetlen helyreállítások

 • Utólagos falszigetelés a teljes épületen,
 • A homlokzat és udvari szárny belső vakolatának felújítása,
 • Tetőszerkezet faelemeinek lokális javítása elemcserékkel, sterilizálás,
 • Udvari szárnyon,
 • Az árnyékszék falazat alá benyúló űrgödrének megszüntetése és a falmozgás neutrálása, a falrepedések megszüntetése, tünetmentesítése, falvarratokkal, a falazat felső peremmerevítését szolgáló koszorú hiányának pótlása L-acél abroncsozással, falazatomlás helyreállítása kifalazással
 • Avult életveszélyes elektromos rendszer felújítása, korszerűsítése energiatakarékos LED fogyasztókra
 • A korszerűsítéssel érintett helyiségekben belső helyreállítás (burkolatok, külső- belső nyílászárók cseréje fokozott hőszigetelésűre, festés)
 • Fásszín- szerszámos
 • Hátsó megsüllyedt falazott rész újrakészítése, tetőszerkezet síkba-állítása richtolással, javítással, hullámpala oldalburkolat igazítása, rögzítése.

A II. ütembe felvett munkálatok a teljes projektből:

 1. A padlástérben a tetőszerkezeti elemek egy részét kicserélni szükséges, majd az elemcseréket követően TETOL FB faanyagvédelmi égéskésleltető és gomba- rovar kár elleni, valamint EMBALIT PC gomba-, rovar fertőzést megszüntető védelemben kell részesíteni (költségvetési kiírás szerint).
 2. Az udvari szárny folyosóján és hátsó részen első ütembe nem befért külső nyílászárók cseréjét hőszigetelt műanyagúra ki kell cserélni.
 3. Ugyancsak el kell végezni az I. ütemben nem érintett részeken a falazatok utólagos vízszigetelését Cr INOX METAL 1,6 mm hullámosított fémlemez besajtolásával.
 4. Vakolat helyreállítások, hőszigetelések

A homlokzat felújítás alapvető feladata az eredeti architektúra megőrzése. Ehhez – az állapotából eredően teljes vakolatcserét nem igénylő helyreállításnál – az eredeti felület textúrát biztosító javító vakolatot kell alkalmazni, a megmaradó és pótolt vakolatrészek illeszkedő határainak megfelelő összedolgozásával.

A homlokzati lábazaton kapilláris úton felhúzódó nedvesség okozta sókiválással létrejövő eróziós károsodás megszüntetése-, megelőzése Weber.san.presto javítóvakolati rendszer alkalmazásával, a cementes vakolat teljes eltávolításával történjék.

A lábazati cementes vakolat a falazatba felszívódó nedvesség beltéri felületen történő megjelenését is elősegítette, s télen a falazatban akkumulálódott víz megfagyva károsította a vakolat és falazótégla anyagát.

Ez a rendszer nedves, sóterhelt falak felújításához kifejlesztett úgynevezett „kiszellőztető” falszárító hatású vakolat. Nagy porozitással rendelkezik, mely képes a felhúzódó nedvesség foltmentes felületi elpárologtatására, illetve az oldott, szállított sószennyezők megkötésére.

A cementes- és erodált vakolatot gondosan le kell verni-, eltávolítani, homlokzaton 2 m magasságig, a tégla falazóelemek közötti hézagokból, (fugákból 1,5-2 centiméter mélységig) ki kell kaparni a habarcsot, majd a felületet leseprűzése után tiszta vízzel le kell mosni.

 1. A hőtechnikai követelmények teljes kielégítése miatt a borított fagerendás födém padlástéri felületére 15 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés készül, felső bit. csupaszlemez takarással és 62 cm széles járósávok létesítése OSB lappal.
 2. Előtető (tornác) létesítése a külső közösségi élettérhez.
 3. Térburkolat készítése belső parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővel homokágyazatra fektetve.

Feladatok:

 • Épület külső szigetelése
 • Épületfödém szigetelése
 • Falazat talajnedvesség elleni szigetelése
 • Külső nyílászárók részleges cseréje
 • Terasz építése
 • Parkoló kialakítása
 • Eszközbeszerzés-informatikai eszközök
 • Marketing tevékenység

A projekt megvalósítás megkezdődött: 2013. december 16.

Támogatási összeg: 14.999.993 Ft

Elvégzett tevékenységek:
Épület külső szigetelése – 50%
Marketing tevékenység- 30%

Befejezés várható időpontja: 2014. május 31.

Műszaki tervek, költségvetés: Haranghy Sándor okl. ép. mérnök tervező és háromszoros nívódíjas szakértő
ÉK 09-0369 az Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács tagja, egyházmegyei építési tanácsadó
4034 Debrecen, Asztalos u. 17.

Projekt menedzser: Bódi György Zoltán
székhely: 5350 Tiszafüred, Fő út 33., adószám: 63635975-1-36
képviselő: Bódi György Zoltán

Generál kivitelező: Kökény és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft.,
székhely: 5244 Tiszaszőlős, Péntek F. u. 17/A
adószám: 12601921-2-16, cégjegyzék szám: 16-09-006309,
képviselő: Kökény Lajos ügyvezető igazgató

Műszaki ellenőr: Kiss Róbert okl. ép. mérnök
székhely: 4431 Nyíregyháza, Erdőalja u. 39.
műszaki ellenőr elérhetősége: telefon: 06 20/321-88-61, E-mail: kissrobert75@hotmail.com, jogosultsága: ME-ÉM-I-MÉK 15-20197 lejár: 2016-04-06, adószám: 65678262-1-35

Marketing: Papp Ágoston egyéni vállalkozó
székhely: 1031 Budapest, Ányos utca 5. B. lph. 2. em. 4. ajtó, adószám: 60775412-1-41, Nyilvántartási száma: 22678482
képviselő: Papp Ágoston

Szigetelés: ANTIKSZ MÉRNÖKI Iroda Kereskedelmi és Szolgáltató Ktf.,
székhely: 4030. Debrecen, Leiningen u 37., adószám: 23392854-2-09, cégjegyzék szám: 09-09-021249/4
képviselő: Vida Sándor ügyvezető igazgató

Informatikai eszközök beszerzése: Pascaline Kft.,
székhely: 3529 Miskolc, Perczel Mór u. 46., adószám: 14791224-2-05
aláírásra jogosult képviselő: Radványi Gáspár