Jelentkezés házasságkötésre

Plébániánkon szeretettel várjuk a fiatal párokat, akik a katolikus egyházi esküvőre szeretnének felkészülni.

Mit ad a házasság szentsége?

– Segít a hűségben, hogy a két ember – akik az örökké élő Istenhez kapcsolják az életüket, – kapcsolata is örök legyen;
– Segít a házaspárok egymás iránti szeretetében, elfogadásában, gyengédségben, kibékülésben;
– Segít a gyerekvállalásban – hogy megszülethessen a megfogant élet;
– Segít a gyereknevelésben – hogy a szülőknek legyen lelki, szellemi, fizikai és anyagi erejük ehhez a nem könnyű feladathoz;
– Segít a gyerek elfogadásában – hogy bármilyen lett vagy lesz, olyannak fogadják el a szülők a gyermeket, amilyen;
– Segít, hogy Férj és feleség társai legyenek egymásnak – nem vetélytársak, hanem segítőtársak (ld. Ter. 2. fejezet!)

A házasság örök

– Mert Isten szeretete Örök;
– Mert “Isten férfinak és nőnek teremtette az embert”, akik egymás nélkül “fél-emberek”;
– Mert “Ezért a férfi elhagyja apját, anyját . és a kettő egy testté válik.”: többé “le nem csatolható” egyik sem a másikról, minthogy a saját testemről sem csatolhatom le valamelyik testrészemet.
Fontos, hogy örök legyen,
– Mert biztonság (Istenbe kapaszkodunk, az Örök hűségbe).
– Mert családot biztosít a gyermek számára, ahol Isten hat rá.

Hogyan kell házasságkötésre jelentkezni?

Házasságkötésre be lehet jelentkezni telefonon, a plébánia telefonszámán, irodaidőben. Ekkor meg lehet megbeszélni azt az időpontot, amikor a jegyespár személyesen bejön, hogy adataikat felírjuk, a részleteket megbeszéljük.

Házasságra, illetve a felkészítő tanfolyamokra (normális körülmények között) a házasságkötés előtt legalább 3 hónappal kell jelentkezni (minél korábban jelentkezik valaki, annál zökkenőmentesebb lehet a lelki felkészülés). A jegyesi beszélgetés-sorozatot általában akkor indítjuk, ha több pár jelentkezett, mert a közös beszélgetések élőbbek, és a plébánia munkarendjében is így tudnak beilleszkedni.

Mik a teendők?

Felvenni a kapcsolatot a Plébániával, hogy időpontot lehessen a templomban is lefoglalni és megbeszélni a házassági előkészület dolgait.

Akik nem Egyeken lettetek megkeresztelve, vagy a hozzá tartozó Egyházközségekben (Fíliákban), azoknak majd keresztlevelet kell beszerezni, onnan ahol meg lettek keresztelve.

Amennyiben egyik fél sem tartozik az egyeki plébániához, azoknak külön engedélyt kell majd beszerezni. A kapcsolatfelvételkor erről bővebb információt adunk.

Házasságrendezés

Vannak olyan kapcsolatok, különféle együttélési formák, ahol elmaradt valami okból az egyházi házasság megkötése. Sok esetben tudunk ilyenkor is segíteni. Egy telefont mindenképpen megér, hogy érdeklődjünk; Lehet-e kapcsolatunkat megfelelő módon rendezni? Ez semmibe nem kerül.

Miről szólnak a jegyesi beszélgetések?

A beszélgetéseken

 • segítségére szeretnénk lenni a házasságra készülőknek abban, hogy elmélyüljenek a jegyesség-házasság titkában, egymás mélyebb megismerésében, szeretetében;
 • elbeszélgetünk a házasság kérdéseiről, a pár-kapcsolatról, a nevelésről és az elkerülhetetlen krízisek megoldásáról is;
 • látni fogjuk, hogy a keresztény értékek milyen nagy segítségére lehetnek egy jegyes- majd házaspároknak abban, hogy élő legyen a kapcsolatuk, majd a családi életük;
 • beszélgetünk a házasságkötés szertartásáról, és azokról az ígéretekről, amelyet ott a jegyesek a házasságkötés előtt tesznek; illetve megbeszéljük, mit is jelentenek ezek az ígéretek:
  1. hogy életük végéig hűségesek lesznek egymáshoz,
  2. hogy “vállalják a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságukat”,
  3. hogy “Istennek és az ő egyházának törvényei szerint nevelik őket”.
 • Akik katolikus házasságkötést kérnek, azt az igényüket fejezik ki, hogy legalább egyikük kapcsolatban szeretne állni a katolikus egyházzal. – A jegyesekkel folyó beszélgetések segítséget szeretnénk nyújtani a hithez közelebb álló jegyesnek, hogy elmélyítse hitét; annak pedig, aki talán kevésbé hívő vagy a hitet nem ismerő, segítségére szeretnénk lenni, hogy fogalmat alkosson párja hitéről, a megélt keresztény hit szépségéről, és annak a személyes életre, a párkapcsolatra és a családi életre való éltető hatásáról.

Meddig tart a jegyesi beszélgetés-sorozat?

A beszélgetés-sorozatok általában 5-8 alkalomból állnak. Az összejöveteleket, a fiatalok eddigi igényeinek megfelelően, az esti szentmisék után szoktuk kezdeni, és egy bő óráig tartanak. (A beszélgetések, a résztvevők igényétől függően hetente, vagy kéthetente zajlanak.)