Egy lengyel szerzetes Magyarországon, lengyel és magyar hitélet

Nemzeti ünnepünk estéjén, az Egyeki Szent József plébánián, jubileumi előadás sorozatunk harmadik alkalmán, Górski Jacek atya volt a vendégünk. A debreceni Szent László plébánia papja, domonkos házfőnök előadásában a lengyel és magyar hitéletről kaptunk biztos, szelíd jósággal és alázattal átitatott beszédet – kitűnő magyarsággal.

Hazája hitének erejét a gyökerekben, valamint a nagy elődök példájában látja, mint Wyszynski biboros, Jerzy Popietuszko vértanú pap és Szent II. János Pál pápa. Nevezett fontos személyiségek határozták meg a huszadik századi lengyel egyházat. Örökségükből, és a sok-sok áldozatból él ma is a lengyel egyház, mert” áldozat, halál nélkül nincs élet” hangsúlyozta Jacek atya. Nagy erőssége még lengyel hittestvéreinknek, hogy jól képzett médiaszakemberei, intézményei vannak. Mutatja ezt az a tény is, hogy Lengyelországban a Vasárnapi Vendég című katolikus újság a legnépszerűbb. Tudatosan hirdetik az örömhírt, nyomatékosan jelen vannak a médiában.

Hangsúlyozta a lengyel-magyar barátság, a közös múlt, megélt szenvedések testvérré kovácsoló valóságát, mely nemzeti ünnepeinken is jelen van. Konkrétan: a Kossuth téren lengyelek által lobogtatott lengyel zászlókban.

A felmerült kérdések kapcsán felhívta figyelmünket a pozitív gondolkodás fontosságára. A hittel kapcsolatban a minőségi mutatókat ajánlotta mindenképpen, mint meghatározó tényezőt, szemben a mennyiséggel, mely tartalom nélküli és illékony lehet.

Rámutatott a lehetőségekre, melyekkel élhetünk lengyelek és mi magyarok is, mert szabadság van. A kis magvak, közösségek is, ha bátrak és tettre készek, a Szentlélek vezetésével, Mária pártfogásával nagy dolgokra képesek.

Közösségi termünkben végig barátságos meghittség honolt. Éber figyelemmel „itták” a Hortobágyi, Újszentmargitai és Egyeki testvérek is a hallottakat.

Több konkrét segítséget is kaptunk imaéletünkhöz. Lelki tarisznyánkat nagyvonalúan és sokoldalúan töltötte meg Jacek atya. Isten fizesse meg!

Farkas Éva tanár,
egyházközségi képviselő testületi tag

Fotó: Papp Ágoston