Egy bölcső naplója

Egyházközségünk 2018-as jubileumi évében újabb vándorunk indul útjára, egy bölcső. A szent kereszttel is ékesített vándorbölcső helyi megálmodója Tóthné Varga Gizella volt, aki immáron harmadik gyermekének adhatott életet. Az ő családja, a Pappszauna Kft., és a Szent Ferenc karitász csoport által gyűjtött egyekiek adományából elkészült Egyek vándorbölcsője, amely Ferencz Mihály és Mucza Flórián asztalosok keze munkáját dicséri.

A bölcső mindannyiunké, saját „házi” bölcsőnk! Célja, a régi kor hagyományának felelevenítése, amikor a kisbabákat még bölcsőben ringatták, és a kicsik ringatója több nemzedéken keresztül családról családra járt. A bölcső köztünk is megkezdi vándorlását, hogy hirdesse az új élet tiszteletét, és nyugalmat adjon a gyermekeknek, szeretetet, örömöt a családoknak.

Az egyeki karitász csoport tagjai vállalták, hogy nyomon követik a bölcső útját, s igazgatják azt. Minden család néhány hónapig otthonába viheti, amíg kényelmes a baba számára. Egyéni ütemben, közös megbeszélés alapján történik az átadás egymásnak, ahová éppen újszülött érkezik. Aki szeretné gyermekét a bölcsőben ringatni, vagy tud olyan családról, akik szívesen fogadnák, akkor azt legyen szíves jelezni, s előjegyzés formájába rögzítjük kérését. Bízunk Benne, hogy az egyeki házaspárok nem hagyják pihenni a bölcsőt! Örömmel töltene el, ha előfordulnának időpontütközések, mert az azt jelentené, hogy gyermekáldásban gazdag időszakot tudhatunk- csak bátran, mi erre is megoldást találunk! Gyermekáldásért esdeklő párok is megerősíthetik kérésüket a bölcső felett elhangzó imáikkal!

A vándorbölcső lehetőséget ad arra, hogy az éppen következő gyermek benne fekve várja a keresztség szentségének kiszolgáltatását. A csecsemő mindennapi életének ritmusába illeszkedhet a használatával. A szülők számára imajavaslatokkal készült Egy bölcső naplója, amelybe feljegyezhetik a jövő nemzedék számára emlékként hagyhatókat: pl. a gyermek nevét, a szülőket, testvéreket; születésének, keresztelésének idejét, helyét; lakcímét; a kis babára való hatását, a bölcső által nyújtott élményeket, kapott értékeket, fényképeket…

Felelősséggel kell éreznünk a vándorbölcső által érintett ügyekért, segíteni a gyermekáldást imáinkkal és a Billings módszer természetességével, erősíteni szükséges a gyermekvállalás szeretetét, hogy minél több egyeki gyermek ringatózhasson a vándorbölcső békéjében!

Keresztelő Szent János születésének főünnepén szentmise keretében került sor a vándorbölcső megáldására, illetve azoknak a házaspároknak a megáldására, akiknek most született kisbabájuk, vagy hamarosan várják gyermekük érkezését. A szentmisét követően pedig Tóth Anna Jankát kereszteltük meg. A vándorbölcső első lakója a keresztelését követően birtokba is vette azt.      

Gárdonyi Géza: Mikor a gyermek…

Mikor a gyermek gőgicsél,
az Isten – tudja, mit beszél!
Csak mosolyog és integet…
Mit gondol? Mit mond? Mit nevet?

S mint virággal az esti szél,
az anyja vissza úgy beszél,
oly lágyan és oly édesen…
De őt sem érti senki sem.

Hogy mit beszélnek oly sokat,
apának tudni nem szabad:
az égi nyelv ez, mély titok.
Nem értik, csak az angyalok.

Pappné Fekete Mónika

Fotó: Papp Ágoston