Családi nap, fényben – Jubileumi templombúcsú és családi nap volt Egyeken

Többszörösen is megjelent a fény a nap eseményeit tekintve, voltak tündöklések is. Először is kegyes volt hozzánk a mennyei atya az időjárás tekintetében, mert a templomunk 200. évét és plébániánk 250 éves születésnapját ünneplő templombúcsúnkon ragyogóbb és áldottabb időt nem is kérhettünk volna. Több mint egy éven át tartott a készület az egyeki kettős jubileumra, de ez a május elseje egy korai aratással is felért gyümölcseit tekintve.

Mindjárt a szentmise elején áradt az áldások fénye és jókívánságok özöne, melyeket plébánosunk Papp László erre a nemes alkalomra képzeletbeli vándortarisznyánkba begyűjtött. Erdő Péter bíboros úr, köszöntő levelében küldte egyházközségünkre jókívánságait. Orbán Viktor miniszterelnökünk velünk együtt ünnepelt lélekben. Személyes gratulációját, örömének kifejezését Bodó Sándor országgyűlési képviselő tolmácsolta. Kiss Bertalan, a Juventutem Magyarország vezetője, aki nemrég abban a megtisztelő kegyben részesült, hogy személyesen találkozhatott XVI. Benedek pápával, magának a nagy pápának áldását hozta közösségünkre. Raymond Leo Burke bíboros személyes hangvételű levelét is megkaptuk az ünnepi rendezvényünk alkalmából. Burke bíboros úr elismeréssel beszélt a katolikus újjászületésünk jeles évfordulójáról, Jézus, a Szűzanya, Szent József, Szent István és Szent Mihály arkangyal oltalmába ajánlva küldte áldását közösségünkre.  A szentmise ünnepi szónoka Felföldi László helynök atya volt, de megtisztelt minket jelenlétével településünk szülötte, Szegedi Kálmán atya, sőt, kedves hívei közül is elkísérték őt egy busznyian. Újfehértóról, Laci atya szülőhelyéről nemcsak családtagjai, de a plébánia káplánja, Varga Lóránt is jelen voltak rendezvényünkön.

Felföldi atya őszinte örömét fejezte ki a találkozás lehetőségéért, azért hogy templomunk csodálatosan megújult, méltó környezete az Isten igéjének hirdetéséhez és a szentségek vételéhez. A liturgikus tér adott a szolgálathoz, ezt kell lelkekkel betölteni, akik az istenit szeretettel be tudják fogadni. Szent József érdemeit méltatva, a nevelés és példaadás szerepét hangsúlyozva, elismerően beszélt a ministránsainkról, akik a Laci atyának köszönhető mintaszerű nevelés eredményeképp rendben, fegyelmezetten, összehangoltan végezve szolgálatuk, emelték a liturgia fényét. Szent József nem tett csodákat, csak a dolgát végezte tökéletes engedelmességgel istenének és teljesen odaszánva magát a rábízottaknak. Egyenesen haladt a számára kijelölt úton. Nekünk is az a szent feladatunk, hogy kapcsolatainkra figyelve, önmagunkkal, egymással, és istennel való dolgunkban járjunk el, szeretettel figyelve egymásra.

A szentmise lelki táplálékainak vétele után a plébánián folytattuk a szent töltekezést. A népes sereg babgulyás és fánk, hűs ásványvíz mellé a szülinapi tortából is kapott egy-egy szeletet. Az egyházközséget éltető jókívánságok után vágtuk fel a tetején templomunkat ábrázoló kreatív és nem mellesleg igen finom csoki tortát.  Az ifjúság ez alatt, közben és után, már használatba vette a plébánia hátsó udvarán felállított népi játékokat és igazi üdvrivalgások közepette hódolt a gondtalanságnak. Nem voltak restek a jelenlévő atyák sem gólyalábra, botra, bajuszpedrőre adni magukat a hívek nem kis tetszésére és jelentős biztatására. Bizony egy kiadós gólyalábazás után, kiugró értéket mutattak a vérnyomásmérők, mert alapvető szolgáltatásként ez is szerepelt a plébánia kínálatában: ingyenes vérnyomás és vércukorszint mérés. A májusi litániát közösen végeztük a Debreceni vendégeinkkel árnyas templomunk hűvösében, majd elköszönve, áldással útjukra bocsátva testvéreinket még az irgalmasság rózsafüzérét is elimádkoztuk Kiss Bertalan énekes imádságos közreműködésével.

A templom lombjai közé tevődött át a következőkben a helyszín, ahol fergeteges számháborúba keveredett kicsi és nagy, ministráns és pap, Karitászvezető és családanya. Két tételben folyt a nemes küzdelem és hullottak a számesők. Ismét szépkorú plébániánkon folytatódott a program. A népi játékok tudói csülközésre hívták a játszani vágyókat. Igazi virtuskodás, nemes párharc bontakozott ki a botokkal, a csülök körül. Győzött a jókedv!

Esteledett. Templomunk körül csendes beszélgetéssel gyülekeztek a meglepetésre váró világiak és hívők, településünk lakosai. Megilletődött és kíváncsi polgáraink helyet foglaltak a sötétségbe burkolózott padokban. Plébánosunk köszöntötte a megjelenteket, figyelmeztetett, hogy szent helyen vagyunk. Átnyújtotta az ajándékot: a bicentenárium alkalmából különleges fényárba vonva, bűvkörébe mindenkit magával ragadva, a szentélyt hét perc idejére mennyországgá alakítva, a fényt kaptuk élményajándékba.

Egyszer volt Egyeken jubileumi búcsú, de sokszor lesz emlegetve, milyen pompával köszöntött ránk a 2018. év május elsején az este.

Farkas Éva
tanító, képviselő testületi tag

Megkérdeztünk néhány ünneplőt, hogyan élték meg a jubileumi év búcsúnapját. A következőkben ezekből a személyes élményekből gyűjtöttünk össze egy csokorra valót.

„Lelkeket keressetek” ez a címe a jubileumi kiadványunknak, mely Egyek katolikus múltjára emlékezik. A mai napon a LELKEKET KERESSETEK felszólítás valósággá vált. Első meghatározó élményem az a pillanat, amikor a Debrecenből érkező zarándok csoport megérkezett a templomhoz és Papp László atya eléjük sietve köszöntötte a debreceni híveket. Egy véletlen kapcsán voltam szemtanúja ennek a megható pillanatnak. Az a gondolat munkálkodott bennem, hogy egyházközségünk védőszentjének ünnepén, amely egy kerek évforduló is egyben, Szent József hathatós segítsége által a Szentlélek munkálkodása új lelkekkel ajándékozta meg egyházközségünket. A zarándoklatra érkező hívek fontosnak tartották, hogy osztozzanak örömünkben, ünneplésünkben, hogy együtt töltve ezt a szép napot gazdagodjunk kölcsönösen egymás szeretetében és példaként állítva magunk elé Szent Józsefet, vezesse életünket és kapcsolatainkat a maga csendes, hűséges, engedelmes lelkületével. Az ünnepi szentmise is ezt erősítette bennem. Tele volt a templom, mindenki azért jött, hogy egy szívvel és egy lélekkel együtt imádkozva erősítse közösségünket, közösségünk által pedig Krisztus közösségét az egyetemes Egyházat, melyet Ő alapított. Mi, akik ma együtt voltunk és együtt ünnepeltünk részesei voltunk ennek a nagy egységnek. És az együtt imádkozás, a közös éneklés erősítette hitünket, a szeretetet, a másik ember iránti tiszteletet és elfogadást. Ettől vált eggyé lelkünk a katolikusok közösségével és ettől nyert egyetemes értelmet a mi jubileumi ünnepünk is. (Hegyiné Molnár Katalin)

Össze ült a család, mindenki elmondta a visszaemlékezését. Közösen egyet értettünk, hogy Felföldi László helynök úr prédikációja volt a legjobb élmény. És mindenkinek nagyon tetszett, hogy olyan sokan részt vettek a szentmisén. Engem személyesen a májusi, Lorettói litánia érintette meg a legjobban a szívemet. Meg amúgy is Szűzanya jelenlétét a mindennapokban is tapasztalom. Sokat imádkoztam hozzá gyermekáldásért. Petra: Nekem sok minden tetszett, a szentmise, a litánia, meg az hogy a plébánián segítettem Nórival másoknak, amikor kértek valamit. Ez volt életem legjobb családi napja. (Tóthné Varga Gizella és családja)

Tavaly is részt vettünk a testvéreimmel a templom búcsún. Akkor is jól éreztük magunkat, de ez a mostani más volt. Nagyon jól telt a nap. Minden pillanata élmény marad számunkra. A legemlékezetesebb pillanata a közös játék (számháború, a csülközés.) Mindenki önfeledten játszott, kicsik és nagyok KÖSZÖNJÜK! (Nagy Nóra Judit és nyolc testvére)

A teljes családdal most először vettünk részt templom búcsún. Hihetetlenül jól éreztük magunkat,életre szóló élményekkel gazdagodtunk. A gyerekek főleg élvezték. Otthon érezték magukat a templomban és a plébánián. A közös ebéd, a közös játékok összehozták az embereket.Mindenki odafigyelt a másikra .De a mi legemlékezetesebb pillanatunk a záró esemény volt.Meseszép volt a fények játéka. Úgy érezhettük ,hogy Jézus nem csak a lelkünkben hanem teljességgel,láthatóan ott van. Hazatért….reméljük mindenki szívébe. Hisz sohasem késő…saját tapasztalat. Nagyon sok munka, szervezés áll ez mögött. Köszönjük hogy részesei lehettünk ennek a csodálatos napnak. (Nagyné Saliga Judit)

A jubileumi templombúcsú napja számomra nagy élmény volt. A Szentmisén Felföldi atya őszinte, gyakorlatias, a szülők számára sok megfontolandó gondolattal teli prédikációja szépen elindította a családi napot. Megtisztelő volt a sok zarándok testvér ittléte, jó volt látni a zsúfolt templomot. Nekem sokat jelentett XVI. Benedek pápa pileolusának látványa, és hogy volt közöttünk, aki személyesen is találkozott vele. A délutáni pihenés, a beszélgetések jól estek a sok fáradtságos nap után, a közös játék, a csülközős  pedig jól megmozgatott gyereket, felnőttet. Az esti fényjáték gyönyörű volt! Én még sosem láttam ehhez hasonlót, annyira magával ragadó volt ahogy az oltárkép szinte életre kelt. Bennem olyan érzés volt, mintha a Biblia életre kelt volna. Én nagyon jól éreztem magam ezen a napon! Köszönet érte! (Aranyné Szalai Tünde)

Az egész nap egy felemelő, a lelki táplálék ünnepe volt számomra, személyes beszélgetésekkel tarkítva és persze feltöltődtem. Ez a nap egyszerűen csodálatos volt! (Varga Lóránt atya)

Számunkra a tegnapi nap a szeretet parancs megélése volt. Együtt lenni Istennel a misén megtapasztalni az Ő végtelen szeretetét és irgalmát, aztán együtt tölteni a napot olyan emberekkel akikkel őszinte szeretet köt össze. A mise után a litánián egy nagy családban éreztem magam ahol kicsik és nagyok együtt imádkoznak. A játékok a plébánián nagyon tetszettek örültem, hogy a gyerekeim kipróbálhatták ezeket a játékokat. Jó Egyeken lenni és megpihenni. Boldoggá tesz, hogy a gyerekeim se vágynak haza ha Egyeken vagyunk; ettől jobb bizonyíték nem kell arra, hogy jól csináljátok. A gyerekek őszinték. (Görögné Gergely Anikó és családja)

Számomra ebbe a napba az volt a legszebb, hogy újra találkozhattam veletek. Szeretek ott lenni mert a családom minden tagja jól érzi ott magát és mindannyian lelkileg testileg feltöltődhetünk. Szép kezdete volt ennek a különleges napnak a szentmise, ami felemelő volt számomra. Lelkileg-testileg feltöltődtem. (Görög Zsanett)

Először is szeretnék gratulálni neked és azoknak az embereknek akik segítettek a rendezvény szervezésében, mert magamról tudom hogy mennyi munka van akár egy családi vacsorával is Nekem nagyon tetszett elsősorban, hogy a rendezvény családi körű volt. A gyerekek is nagyon jól éreztétek magukat. Az ebédet mindenki dicsérte. A meglepetéseket pedig mindenki szereti. Az est csúcspontjáról nem is beszélve, az valami csodálatos volt. Nagyon örülök neki, hogy évről évre egyre több ember jön el a családi napra. Köszönjük, hogy ott lehettünk és számíthatsz ránk máskor is! (Miluczky Annamária és családja)

Az imádságos légkör felemelő volt számomra. A plébánián folytatott családi nap, valóban családias együttlét volt. A felszabadult gyerekek és felnőttek játékait jó volt látni. Az esti zárásként gyönyörű fényekben úszó szentélye templomunknak felejthetetlen élményt nyújtott mindannyiunk számára. (Bugyi Istvánné)

Egy dolog volt, ami megérintett két pólus felől: a mosoly. Az egyik az unokám és a gyereksereg igéző színeváltozása a körhintázás közben, a másik idősebb hittestvéreim békés, ünnepi, megnyugvást sugárzó öröme. Az egész nap történéseit végigpásztázva is elmondható, hogy a nap folyamán az említett két rétege a közösségünknek és vendégeinknek, elégedett és megajándékozott érzelmeket tükrözött. Ezek fényében a közösség többi tagja csak jót érezhetett, hiszen azt tartja a mondás, hogy az ember akkor a legboldogabb, ha középen van: hátranézhet szüleire, s előretekinthet gyermekeire. A mi „szüleink”- időseink; „gyermekeink” pedig az utánunk következők, az egyházközség fiataljai. Az ő mosolyaik azt mutatták, hogy az ünnepet sikerült megteremteni nemcsak kívülről, de bennünk is megszületett az. (Farkas Éva)

Felföldi László atya hangsúlyozta az apai szerep fontosságát, a család által közvetített minta hatását a gyermekekre, megvilágította az elvégzett munkában rejlő nevelő erőt. Éberen tartotta a gyermekek figyelmét is a róluk, a hozzájuk szóló mondanivalójával. Családokat megerősítő hitet kaptunk ajándékba.

A folytatásban gyermekek és felnőttek számára is felüdülést jelentettek a népi játszótér nagyszerű játékai. Három gyermekem a hittantáborból kedvelt játékát (a számháborút) örömmel játszotta, persze velem együtt. Egy másik népszerű népi játékban, a „csülközős”-ben teljesedett ki a családok játéka, ahol apa, anya, gyerekek, kicsik és nagyok vegyesen élhették át a közös játék örömét. (Pappné Fekete Mónika)

Fotó: Papp Ágoston