Betegekért imádkoztak Egyeken

A lepra a Bibliában a legszörnyűbb betegségnek számított. Az izommozgásokat koordináló mélyérzések kiesése miatt gyakoriak az ujjak, kezek, lábak, lábujjak elveszítése. A baktérium megtámadja az orrcsontokat, amelynek következtében az orrszövet eltűnik.

Részletesen olvashatunk róla a Leviták könyvének 13. fejezetében. Ha valaki mégis meggyógyult, azt a halott feltámasztásához hasonlították. A betegség gyötrelme mellett a társadalom is elszigetelte a beteget, akinek önellátónak kellett lenni: nem léphetett az egészségesek közé, hanem a közösségen kívül kellett élnie. Letakart szakállal, és kibontott hajjal, járt, és messziről kiabálta, hogy beteg.  – fogalmazott vasárnapi prédikációjában Papp László plébános. Ezen a vasárnapon többen részesültek a szentmise keretében a betegek szentségében.

„Jézus gesztusa, hogy megérinti őt, a gyógyítást szolgálja, de nem veszélytelen. A pandémia idején, amikor testi érintkezéseinket is nélkülözni kell, még inkább felértékelődik az érintés fontossága, amely képes életet adni, de negatív gesztusaink ölni is tudnak. Hány házasság szenved attól, hogy a házaspárok már nem érintik meg egymást, nincs gyöngéd simogatás, ölelés. Milyen sok gyermek szenved amiatt, hogy nincs aki megölelje őket? Sokukat negatív érintésekkel mérgeznek, a simogatni tudó kéz inkább üti őket.”

Amikor a szentségeket kiszolgáltatjuk Jézus gyógyító érintése jut el hozzánk. Ma is, amikor a betegek szentségében megkenjük szent olajjal azokat, akik Jézus gyógyító segítségét kérik, ő érint meg, ahogyan tette ezt a leprással is, akit senki nem mert megérinteni. A kiközösített, lenézett, elkülönülten élő leprással együtt mi is oda borulunk Jézushoz: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem!”

Vajon miért hangzik el ez Jézus ajkáról újra és újra a hallgatási parancs, amikor egy beteget meggyógyít? És ennek ellenére a gyógyult elmegy és híresztelni kezdi, amit Jézus tett vele.

Hogyan hallgathatna az, aki kiszabadult a halálos betegség fogságából, s visszatérhet az emberek közé, újra ember lehet? Hát lehet ezt az örömöt nem megosztani másokkal? Akkor miért ez a hallgatási parancs?

„Azért, mert Isten Fia nem csodadoktor akar lenni a földön, hanem azért jött, hogy hitet támasszon, és az lelkét gyógyítsa.”

A csodaváró hit, a jeleket váró hit nem igazi hit, nem elégséges válasz Isten közeledésére. Ha a testi gyógyulásokat látjuk, vegyük észre, hogy Jézus milyen gyógyulást, szabadítást adhat és akar adni nekünk.

Mindazokat a nagy tetteket, amelyeket Jézus a mi életünkben tett, nem szabad elfelejtenünk. Személyes hit-tapasztalatainkat kell megosztani másokkal. – zárta gondolatait a plébános.

A prédikációt követően a betegek szentségének kiszolgáltatása következett.

Fotó: Pappné Fekete Mónika
PlebaniaTeam