Békesség e háznak! És minden lakójának!

Békesség e háznak! És minden lakójának!

Egyeken a Tűzoltóság is részt vett a házszentelésben

Egyeken, Papp László a község plébánosa és ministránsai Vízkereszt ünnepének alkalmából megkezdték a minden évben szokássá vált házszentelést.

Vízkeresztnapján, ill. hetében a pap szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat. Az ajtó szemöldökfájára fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 21.

Más értelmezés szerint a 3 betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat (‘Krisztus ezt a házat áldja meg’). Végeznek ugyanilyen módon házszentelést a lakás fölújítása és új ház fölépülése után is.

Két nap alatt a plébános vezérletével és ministránsok segítségével 43 család házát tudták megszentelni. A lakóházak szentelése mellett a helyi Óvoda és Bölcsőde, Általános Iskola épületeit és a helyi Önkormányzat épületeit is meglátogatták.

A szentelés folyamata a következőképpen zajlik, közös imádkozással kezdődik és az egész épület minden szegletét szenteltvízzel és tömjén füstjével megáldanak.

Amivel nem számolt László atya és ministránsai, hogy a mai érzékeny tűzérzékelők a tömjénfüst hatására beindulhatnak.

A helyi Önkormányzat tűzérzékelője, pedig be is indult és leadta a riasztást, amire az Önkormányzat szomszédságában állomásozó Önkormányzati Tűzoltóság azonnal ki is vonult és elhárították a fennforgást.

Bódi Viktor