Az élet szent

Vándorkiállítás érkezett Szent Janka Évében Egyekre

A vígaszt nyújtó gyermek Jézus fényével árasztja ránk a kegyelmek sokaságát. 2022. május 20.-án nyíregyházi tapasztalatokkal érkezett Egyekre a Szent Janka vándorkiállítással együtt a “Meg nem született gyermek szobra”.

Lukács Krisztina a Magyarországi Billings központ vezetője és a Szent Janka imakör megálmodója, összetartója, szinte saját gyermekeként gondol az élethű nagyságú, és megformálásu “Meg nem született gyermek” szoborra. Érthető, és érezhető. Aki megismerkedik Szent Gianna Beretta Molla lelkiségével és az élet szentségének tudatában tekint a szoborra is, annak láttán a lelke megrendül. Hiszen a meg nem született gyermekek élnek, a Jóistennél élnek.

A Szent Janka imaközösség egyeki tagjai a hétvégi szentmiséket követően  egy – egy rövid összefoglalóval is bemutatták Szent Janka szentségét. Egyeken a szentmisék előtt és után mélyen csendes elmélkedésben fogadták be a hívek az életszentség üzenetét.

Az iskolás gyermekek és pedagógusaik a hittanórák és szabadfoglalkozások keretén belül mind ellátogattak a kiállításra. A felsős tanulók kellő komolysággal olvasták, hallgatták a kiállítás tartalmát. Az átlagosnál több kérdésekkel mutattak érdeklődést a téma iránt.

Pl. : Hitoktatójukkal halk, spontán beszélgetés kerekedett  a környezetükben tapasztaltakról. Az alsó osztályos gyermekek felfedezték a szobor lábánál elhelyezett kis 12 hetes magzatot ábrázoló testet.

A kisebbeknél is elsősorban a saját családjuk, közvetlen környezetükben megtörténtek élményei jöttek a felszínre. Pl. : egy kisfiú az édesanyja vetétésével magzatkorában elvesztett testvéreit siratta.

Többször átélte az öröm megtörését és mindezt a szobrot látván könnyes szemmel mesélte el.

A mennyországban való örök élet reményében, a velük való találkozásra várakozva a gyermekek is elérzékenyültek.   A vigaszt nyújtó gyermek hamarosan tovább vándorol, de a közelgő búcsúzás előtt 2022. május 27- én pénteken a 15 óráig tartó szentségimádás ideje alatt nyitott ajtóval várjuk a híveket az egyeki templomban!

Valamint május 27-én 17 órától a Családok útját imádkozzuk a kiállítás átelmélkedésével. Hogy a kiállítás és a szobor útja itt Egyeken tartózkodása  során is kiteljesedve teljesíthesse küldetését, kérjük, hogy koronázzuk meg Szent Janka tiszteletére a záró alkalmat.

Vegyünk részt minél többen pénteken 17 órától az egyeki templomban a Szent Janka vándorkiállítás imaóráján, hogy testközelből megtapasztalhassuk a csodát.

Pappné Fekete Mónika