A második tavaszi hónap Szent Józseffel

Szent József vándorszobra látogat minden héten más-más egyeki családhoz, tanítva a közös imát, egymásra figyelést, a szeretetben való megerősödét. Áprilisi vándorlását orgonaillat, napsütéses derű kísérte kedves szentünknek. Négy család életét vidámította meg és tette napjaikat ünnepivé jelenlétével.

Első héten Radicsné Marika néni otthonában a húsvéti öröm napján kezdte meg szolgálatát vándorunk.

Sikerült az első nap találkozásait még fényesebbé tenni, hiszen Marika néni egyetlen gyermeke, fr. Dávid atya is a szülői házban tartózkodott éppen, illetve kedves barátnőit is meghívta a ház asszonya, hogy az örömöket szaporítsa.

Határozott igennel válaszolta meg Marika néni az első kérdést: a valóságban is befogadta volna védőszentünket. Most a jelképes befogadást valóságként megélve, szíve teljes szeretetével fordult a vendégek felé és elhalmozta őket figyelmével.

Ajándékul hét egymás utáni vasárnapot kapott, mert minden nap ünnepnap volt, míg ott volt Szent József.

Az együtt imádkozás öröme nyugalmat, békét, szeretetet adott, közösséget teremtett, az özvegyi magányt békés családi körré szelídítette.

Szent József tarisznyájába azt adta Marika néni útravalóul, hogy visszavárja. Úgy küldte tovább, hogy szeretetét rábízta a vendégre. Kérte, hogy vigye a fiataloknak a jó hírt, mely szerint szívüggyé válik az imádság az ő megnyugtató jelenlétében. Ez a jelenlét jusson el mindenkihez, legyen hagyománnyá, folyamatossá a tiszta szeretet megnyugtató érzése a befogadó szeretet által.

Tardi Béla és kedves felesége Zsuzsa, jól megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik. Ők otthonuk csendjét és békéjét osztották meg Szent Józseffel a második héten.

Nekik is feltettük a három kérdést a vizitációval kapcsoltban, ezek a válaszok hangzottak el:
– Nagyon megörült a Tardi család, mikor felvetődött annak lehetősége, hogy otthonukban ők is vendégül láthatják Szent Józsefet a gyermek Jézussal. Örömteli várakozással teltek heteik a megérkezésig.
– Ott tartózkodása alatt a nyugalom, a csend, a lelki béke hatotta át az otthonukat. Zsuzsa édesanyjától, az imádságos Nagymamától örökül kapták, hogy mindig bízzanak az ima erejében.
Mérhetetlen hála töltötte el Zsuzsa és Béla lelkét, amikor a napi munka után, az esti csendben, együtt imádkoztak. Élő és elhunyt szeretteikért, életük minden ajándékaikért mondtak köszönetet.
– Kívánják, hogy minden család életét hassa át a hit és a szeretet. A figyelem, az ima erejének mások általi megtapasztalása, a szülői szeretet segítségének jó példája legyen mind a búcsútarisznyában.

Katolikus óvodánk vezetője, Tóth Istvánné Ancika, és férje nagy szeretettel és várakozással szívükben tárták ki otthonukat és szívüket a kedves betérő előtt.

A válaszaikból átsugárzik a szeretet:

Igen, egyértelműen, tiszta szívvel, nyitottsággal vártuk és nagy megtiszteltetésnek éreztük, hogy otthonunkba fogadhattuk egy hétre Szent Józsefet, a Szent Család fejét, az Egyház védőszentjét.

A közös ima és gyertyagyújtás erejét, örömét, mely átjárta szívünket, lelkünket, valamint az otthonunkban eltöltött meghitt esték melegségét kaptuk ajándékba.

Kívánjuk, hogy Szent József minél több családhoz eljuthasson, vigyen melegséget, meghittséget otthonukba és mindenki képes legyen megtalálni belső harmóniáját, békéjét, az élet apró örömeit.

Negyedikként Verényi Beáta és két nagy lánya, Kármen és Tifani nyitott ajtót és fogadták családjuk fejévé a szelíd szentet egy héten át.

Jólesett lelküknek a szent józsefi béke és szeretet, melyben megmerítették minden nap lelkük korsaját.

„Igen, egyértelmű volt. Hittem benne, hogy pozitív dolgokat fog hozni a gyermekeimmel együtt megélt közös ima, felelősség.”- válaszol határozottan az édesanya az első kérdésre, majd a kapott ajándékokról így vall:

„.Fontossá vált számunkra, a mindennapi közös ima, együttlét. Csupán a jelenléte is ajándék volt nekünk. Általa kaptunk megerősítést hitünkben. Megtiszteltetésként éltük meg a bizalmát, hogy nálunk is jó helye van, hogy jó neki itt lenni. Csodás élmény volt gyermekeim mély, tiszta hitét látni s velük együtt átélni az imádságos perceket. Laci Atya látogatása, házunk szentelése, a közös imádság új erőt adott.”

Útravalóul a kedves vendég tarisznyáját, a következőkkel töltötte meg Beáta:

„Azzal a hittel indítottuk útjára, hogy más családok is megtalálják majd azokat a pozitív dolgokat általa, amit mi is ajándékként megkaptunk. A közös ima, hit, együtt töltött idő a családok számára felbecsülhetetlen érték a mai rohanó világban. Ajándékozzuk meg vele egymást!”

Mi is köszönjük az áprilisban vándorunkat befogadóknak, hogy megajándékoztak minket olvasókat szeretetélményeik közkinccsé nemesítésével.

Farkas Éva
tanító/képviselő testületi tag

Fotó: PlebaniaTeam