1010 éves Újszentmargita

2019. január 19-én ünneplőbe öltözött a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területén fekvő Újszentmargita, és örömmel várták főpásztoruk érkezését, hogy együtt adjanak hálát a település fennállásának 1010-ik évfordulójáért.

A Katolikus Egyházhoz benépesülése óta szorosan kötődő, elsőként Antióchiai Szent Margitnak, majd a tatárjárást követően IV. Béla király szentéletű lányának Árpád-házi Szent Margitnak oltalma alatt álló község, mely 1946-ig az Egri Káptalan legsikeresebb birtoka volt, sok viszontagságot élt meg ezen idő alatt. Az önkormányzat egész éves programsorozata kezdődött el ezen a napon, ahol megjelentek Palánki Ferenc püspök úr mellett Csetneki Csaba újszentmargitai polgármester úr, képviselő testületének tagjai, Dr. Tiba István országgyűlési képviselő úr, a környék településeinek vezetői, Egyekről, Tiszacsegéről érkezett zarándokok és a helybéli lakosok szép számmal.

Az ünnepi szentmisén Palánki Ferenc püspök úr az Istennek adott szívről, mint keresztény életprogramról beszélt. Ma sokan nem mernek másokért élve elköteleződni. Emlékeztetett Ferenc pápa múlt év ősszel, a fiatalokkal foglalkozó szinóduson elhangzott gondolatára, mely szerint nem csak azt kell megkérdezni, hogy ki vagyok? Azt is meg kell kérdezni: kiért, kikért vagyok? Az emberi életnek, mely egyszeri nagy lehetőségünk arra, hogy, másokért szenteljük az életünket, ahogyan azt Árpád-házi Szent Margit is tette. Négy éves, amikor szülei – hogy viszontagságos időben megtett felajánlásukat teljesítsék – a veszprémi domonkos nővérekre bízták Margitot. Ma nehezen értjük meg ezt. A liberális világfelfogás szerint hol van itt a szabadság, az önmegvalósítás? Amikor a politikai széljárás miatt házasságra akarták rávenni Margitot, ő arra mondta ki igen-jét, hogy továbbra is népéért, családjáért vállalja mások szolgálatát. Ebben az engesztelő lelkületben halt meg 28 évesen. Másokért élt, és 800 év múlva is ragyog a példája, hiszen a szentek nem azt várják, hogy ünnepeljük őket, hanem azt, hogy kövessük őket.

A szentmise végén Csetneki Csaba polgármester úr köszöntötte az ünneplőket, és nyitotta meg a jubileumi évet. Hangsúlyozta, a község ezer szállal kötődik keresztény katolikus múltjához, illő tehát, hogy szentmise keretében kezdjük el múltidéző, emlékeinket és értékeinket megmutató és a hagyományokat felelevenítő programsorozatunkat. Újszentmargita Önkormányzata ezzel a gondolatisággal tervezte meg a 2019-es év gazdag választékot nyújtó eseményeit, melyre minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Megköszönte a települések közti jó kapcsolatokat, melynek szép példája, hogy a mai szentmisére Tiszagyulaháza polgármestere – utalva az 1010-es évfordulóra, 101 szálból készült virágkompozíciót ajánlott fel a templom oltára elé.

Dr. Tiba István köszönetet mondott azért, hogy Újszentmargita mindig is úgy tekintett rá, amióta az országgyűlésben képviseli a neki bizalmat szavazó települések érdekeit, mint aki idevalósi. Ez a kapcsolat sok szép eredményt hozott az elmúlt években, s támogatásáról biztosította továbbra is a község lakóit.

Az ünnepi szentmisét követően a Művelődési Házban helyi alkotók munkáit bemutató kiállítás megnyitójával és szeretet-vendégséggel folytatódott a nap, alkalmat adva a kötetlen, baráti beszélgetésre.

Fotó: Papp Ágoston