index
unnepi-vesperas-egyeken
az-odaadas-utjan-betegek-vilagnapja-egyeken
mennyei-aranyeremert-szolgalunk-lektorokat-avattak-nyiregyhazan
utjara-indult-szent-jozsef-vandor-szobra-az-elso-honap-tapasztalatai
papi-elmenyek-egyekrol-panyi-jozsef-volt-a-plebania-vendege

Isten hozta az egyeki Szent József Plébánia honlapján!

A kegyelem különleges ideje

Szeretettel köszöntöm a Szent József Plébánia honlapján kedves látogatóinkat.

Egyházközségünk számára a 2018-as év az emlékezés, hálaadás, kiengesztelődés esztendeje. 1768 karácsonyán Egyeken újra katolikus plébániát létesítettek, majd 50 évvel később 1818-ban felépült a ma is álló római katolikus templom. Ennek kétszázötven illetve kétszáz éves évfordulóját ünnepeljük, egyházközségünk védőszentjének, Szent Józsefnek oltalma alatt. A hozzá intézett imádságban többek között ezt kérjük: „.Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit. Zárd ki mindazt ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást.” Megújult honlapunk „kulcsait” is átadjuk neki – hogy közösségünk hírei, plébániánk eseményei Isten áldását közvetíthessék azok számára, akik olvassák azokat. Segítsen minden érdeklődőt közelebb kerülni Istenhez, végső célunkhoz, életünk értelméhez és boldogságuk forrásához.

Honlapunkkal szeretnénk segítséget kínálni:

  • plébániánk tagjainak,
  • a közösségünkbe kapcsolódni akaróknak,
  • a hit iránt érdeklődőknek,
  • felnőtt korban keresztelkedni, szentségekhez járulni vágyóknak,
  • a gyermekük hitoktatását, keresztelését kérőknek,
  • egyházi házasságot kötni szándékozóknak,
  • lelki támaszt keresőknek,
  • az életünk iránt érdeklődőknek.

Szívből kívánom minden látogatónak az örök üdvösséget!

Papp László plébános


JUBILEUMI IMA

Istenünk, Irgalmas Mennyei Atyánk!
Immár 250 éve érezheti magáénak Egyek katolikus közössége
a Te végtelen Jóságodból településünk plébániáját.
A ház, a Te házad Uram, a mi szeretett templomunk is,
200 éve nyújtja nekünk a szent környezetet,
melyben méltóképp dicsérhetünk Téged,
s vehetjük magunkhoz szentségeidet.
Annyira szeretsz minket Atyánk, hogy sorsunkat,
csakúgy, mint Szent fiad, Jézus Krisztus és édesanyja,
szeretett Szűzanyánk mindennapjait-,
ugyanarra a nemes emberre, Szent Józsefre bíztad.
Drága patrónusunk a maga tiszta, csendes, megbízható szeretetével
minden időben őrködött, s őrködik fölöttünk rendületlen.
Mi Egyekiek, a Te gyermekeid Uram, méltatlanságunk teljes tudatában borulunk le eléd
s adunk a jubileumi 2018. év minden napján, minden rendezvényünkkel
hálát múltunkért, s azért, hogy megtartottál minket.
Kérjük, tartsd meg jelenünket is a Te szeretetedben!
Add, hogy jövőnket továbbra is hiteles védőszentünk,
Szent József gondoskodásában éljük a Te kegyelmedből.
Az ő példájára tekintve, engedd, hogy mi is teljesen Rád tudjunk hagyatkozni,
s be tudjuk tölteni a Te isteni tervedet:
az Egyekiek becsületes és hiteles Krisztuskövetők legyenek!
Ámen.